Latvijas Universitāte ir valsts vadīta augstskola, kas atrodas Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Tā tika dibināta 1919. gadā. Tās galvenā ēka atrodas pašā Rīgas centrā – Raiņa Bulvārī 19, bijušajā Rīgas Politehnikuma ēkā.

Latvijas Universitāte piedāvā bakalaura, maģista un doktora līmeņa studijas. 2014. gadā vairāk nekā 14000 studentu sākas mācības šajā universitātē, dažādās studiju programmās. Aptuveni trešdaļa no tiem studēja ar biznesu un ekonomiku saistītās programmās.

Universitāte sastāv no 13 fakultātēm:

 1. Bioloģijas fakultāte
 2. Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte
 3. Datorikas fakultāte
 4. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 5. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 6. Humanitāro zinātņu fakultāte
 7. Juridiskā fakultāte
 8. Ķīmijas fakultāte
 9. Medicīnas fakultāte
 10. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
 11. Sociālo zinātņu fakultāte
 12. Teoloģijas fakultāte
 13. Vēstures un filozofijas fakultāte

Līdztekus universitātes daudzajām fakultātēm un medicīnas spārnam jeb Rīgas medicīnas koledžai, LU piedāvā dažādas izglītošanās un parasti ar augstkolām saistītas iestādes, ieskaitot bibliotēkas, laboratorijas, izmeklējumu centrus, mācību centrus, valodas skolas un karjeras centrus.

Augstkolas motto : Scientiae et patriae (tulk. zinātnei un tēvzemei)

Šī universitāte 2019. gadā ierindojas 801. vietā no 1000. univesitātēm pasaulē. Tā ir arī 7. labākā augstskola Baltijā, uzreiz pēc Tartu Universitātes, Viļņas Universitātes, Viļņas Gediminas Tehniskās universitātes, Tallinas Tehnoloģiju universitātes, Kauņas Tehnoloģiju universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes. Tā ieņem arī 50. vietu EECA reitingā.

Vēsturiski:

Latvijas Universitāte, kas agrāk tikusi saukta par Latvijas Augstskolu, tika dibināta 1919. gada 28. septembrī. Tā izveidojās agrāk jau esošajā Rīgas Politehnikuma ēkā, kā arī tālākā Universitātes darbība tika veidota uz jau iepriekš strādājošā Politehnikuma bāzes.

Pirmais universitātes rektors bija ķīmiķis Pauls Valdens. 1923. gadā skola ar valsts atļauju ieguva pašreizējo nosaukumu – Latvijas Universitāte, kā arī tika apstiprināti tās noteikumi. Laika posmā no 1919. līdz 1940. gadam šī augstskola bija galvenais augstākās izglītības nodrošinātājs, kā arī zinātnes un kultūras centrs.

Līdz ar Padomju okupāciju, skola tika pārdēvēta par Latvijas Valsts Universitāti (1940-1941 un 1945-1958). Kad Latvijas valsts bija vācu jūgā (1942-1945) to dēvēja par Rīgas Universitāti. Pēc 2. Pasaules kara, laika gaitā no Latvijas Universitātes atdalījās un izveidojās jaunas skolas – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Arī mūsdienās šīs skolas ir ļoti prestižas un ir izcīnījušas savu vietu augstkolu topos un reitingos. 1958. gadā Latvijas Universitāte tika pārdēvēta par Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitāti, ar šādu nosaukumu augstskola pastāvēja līdz pat 1990. gadam.

Kad Latvija atguva savu neatkarību, 1991. gada 18. septembrī Latvijas Republikas Augstākā Padome atkārtoti apstiprināja LU konstitūciju. Tajā teikts, ka augstskola ir “valsts dibinātā akadēmiskās izglītības, zinātnes un kultūras iestāde, kas kalpo Lastvijas un tās tautas vajadzībām”. Līdztekus konstitūcijai, karogs, universitātes emblēma, himna, rektora, vice-rektora un dekānu ķēdes un tērpi arī kļuva par Latvijas Universitātes oficiālajiem atribūtiem.

Eirofakultāte, ko izveidojis CBSS un kas atbalsta reformas universitātēs Tartu, Rīgā, Viļņā, no 1993. līdz 2005. gadam tika pārvaldīta LU.

 

Nozīmīgākie izpētes centri:

Matemātikas un informātikas institūts tika dibināts 1959. gadā kā datoru pētījumu centrs, pašlaik tas sastāv no aptuveni 200 zinātniekiem, asistentiem, inženieriem un programmatūras izstrādātājiem.

 

Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts ir atjaunots kādreizējais Ģeodēzijas institūts (1924-1944), kas strādā kopš 1944. gada. Agrākais institūts veiksmīgi strādāja gan pētījumu, gan izglītības ziņā- Nacionālo ģeodēzisko tīklu asttīstība un pielāgošana, fotogrammetrija, vertikālā Zemes kustība un gravimetrisko un magnētisko mērījumi. Šobrīd pētniecības jomas ir satelītu ģeodēzija un ģeoinformātika. Galvenais temats ir satelītu lāzera diapazonu (SLR)- gan aparatūras, gan vadības- programmatūras izstrāde. Līdz 2010. gadam tika izstrādāti divi SLR prototipi. Izstrādāta arī Latvijas un Latvijas pilsētu GIS datu bāze, izstrādāti digitālie reljefa modeļi.

 

Amatiermākslas aktivitātes

Universitāte piedāvā lielu skaitu ārpusstudiju nodarbību, amatiermāklsas kolektīvu, piemēram, korus, orķestrus, deju grupas, kā arī studentu teātri.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?